Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Gent gaat voor eerlijke ICT

Universiteit Gent en District09 (Stad Gent) sluiten aan bij Electronics Watch

U staat er misschien niet bij stil, maar de kans is groot dat uw laptop of smartphone gemaakt is in arbeidsomstandigheden die niet ok zijn. Gent zet al langer stappen vooruit op vlak van duurzaamheid en mensenrechten. Na inspanningen bij de aankoop van verschillende producten zoals textiel en voeding kijken Universiteit Gent en Stad Gent nu richting de ICT-leveranciers. Daarbij is aandacht voor de productieomstandigheden van ICT-materiaal een belangrijk element en kijken we hoe dat in de toekomst beter kan. De aansluiting bij Electronics Watch garandeert dat we met een deskundige partner in zee gaan.

Electronics Watch1

Waar worden onze computers gemaakt?

Stad Gent en Universiteit Gent maken al langer werk van duurzaam aankoopbeleid en dat stopt niet bij het toepassen van circulaire strategieën of het gebruik van labels rond eerlijke handel. Beide willen graag verder gaan en in dialoog met leveranciers te weten komen waar producten vandaan komen en hoe die geproduceerd worden. Een moeilijke oefening, ook voor ICT-materiaal. Want maar al te vaak worden we geconfronteerd met een gebrek aan transparantie, mensonwaardige werkomstandigheden en onduidelijkheid over hoe het beter kan.

“Wat we hier in Gent aankopen, heeft een impact op levens ergens anders. Daar zijn we ons van bewust als publieke aankoper. We leggen dus niet alleen de nadruk op ecologische criteria in ons aankoopbeleid maar we willen ook dat die in de juiste omstandigheden gemaakt worden. We kiezen voor TCO-gecertificeerde toestellen en starten een dialoog op met de leverancier om eventuele risico’s op mensenrechtenschendingen af te wenden. Electronics Watch zal ons begeleiden in dit verhaal.”

Mieke Van Herreweghe – vicerector UGent en voorzitter commissie duurzaamheidsbeleid en commissie mensenrechtenbeleid en dual use onderzoek

Ervaren partner

District09 – de ICT-partner van Stad Gent – en Universiteit Gent sluiten zich aan bij Electronics Watch. Deze onafhankelijke organisatie monitort de arbeidsomstandigheden in alle stappen van het productieproces. Daarnaast brengt Electronics Watch inkopers uit de publieke sector samen en ondersteunt hen in hun zoektocht naar faire elektronica. Die samenwerking zorgt ervoor dat de potentiële impact op ICT-leveranciers vergroot.

“Als Stad hebben we de ambitie om technologiehoofdstad te worden. Daar hoort ook eerlijke ICT bij. Door ons aan te sluiten bij het netwerk van Electronics Watch willen we ook daar een voortrekkersrol in opnemen.”

Sofie Bracke – schepen van digitalisering en voorzitter Raad van Bestuur District09

“We zijn dan ook bijzonder trots dat we deze samenwerking kunnen aankondigen aan de vooravond van World Fair Trade Day, op 8 mei. Als Stad zetten we al jaren in op eerlijke handel: het leverde ons de eerste titel van ‘European City for Fair and Ethical Trade’ in 2018. Want eerlijke handel, dat is een gegeven waar we blijven op inzetten. Na jarenlange inzet op textiel kijken we ook richting ICT en we hebben geleerd dat monitoring een belangrijk aspect is in dit verhaal. Door de samenwerking met Electronics Watch kunnen we hier nu stappen vooruit zetten.

Tine Heyse – schepen van milieu, klimaat, wonen en internationale solidariteit

Electronics Watch3

Electronics Watch gaat niet alleen in dialoog met ICT-leveranciers, ze doen ook uitgebreid onderzoek naar de werkomstandigheden in ICT-producerende landen. De grootste sterkte zit in het systeem van ‘worker-driven monitoring’, waarvoor het samenwerkt met een netwerk van lokale monitors (vaak lokale vakbonden en NGO’s). Dit systeem stelt risico’s voor arbeiders – eerder dan risico’s voor bedrijven – centraal, en geeft arbeiders een actieve rol in de verificatie: ze krijgen inzicht in monitoringrapporten; krijgen vormingen omtrent hun rechten; en worden actief betrokken bij correctieve acties na vastgestelde problemen.

Dit systeem slaagt erin om een realistischer beeld scheppen van de situatie op het terrein, en als dusdanig de problemen identificeren die er echt toe doen voor gewone arbeiders. Dat zorgt er voor dat het gesprek met de ICT-leveranciers niet bij loze beloftes blijft en er concrete verbeteringen gevraagd kunnen worden. Voor Electronics Watch is dit niet de eerste samenwerking op Vlaamse bodem, ook het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid werkt al samen met hen. Stad Gent en UGent komen in een groep met grote namen terecht: Barcelona, Amsterdam, University of Westminster, Kingston University London, University of Sussex, Utrecht en Stockholm zijn al aangesloten bij Electronics Watch.

“But we are proud to have District09 (the city of Ghent) and the University of Ghent on board, they are the first local authority and university in the region of Flanders to affiliate. Together with the many other affiliates in Europe we are looking forward to exchange knowledge and working together.”

Björn Claeson – directeur Electronics Watch

Meer informatie

Universiteit Gent: Riet Van de Velde – milieucoördinator – 32 473 94 77 54 – Riet.VanDeVelde@UGent.be

Stad Gent: Christophe Ramont – team internationale solidariteit - +32 486 55 89 93 – Christophe.ramont@stad.gent

Electronics Watch: Björn Claeson – directeur Electronics Watch - +46 40 692 87 73 – bclaeson@electronicswatch.org