Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

De Fair Trade beweging roept wereldleiders op om eerlijker te herbouwen na covid-19

Promotion of International Fair Trade Charter

De Civil Society Alliance eist een transformatie van het economische- en handelssysteem voor een rechtvaardig en duurzaam herstel.

Vrijdag 25 september markeert een aantal significante mijlpalen: de tweede verjaardag van de goedkeuring van de International Fair Trade Charter; de vijfde verjaardag van de goedkeuring van de Sustainable Development Goals; en de Friday for Future Global Day of Climate Actions (vrijdag als toekomstige globale dag van klimaatacties).

Nu we de mijlpalen van dit jaar markeren, is het duidelijk dat de vooruitzichten somber zijn. Covid-19, zelf het resultaat van de vernietiging van de natuur door de mensheid, heeft bestaande ongelijkheden verergerd en voedselsoevereiniteit verder in gevaar gebracht. De meest kwetsbaren zijn het zwaarst getroffen, onder wie kleine boeren en arbeiders in het Zuiden.

Maar het hoeft niet zo te zijn.

Een brede coalitie van middenveldorganisaties, in overleg met internationale partners en productenorganisaties over Europa, Amerika, Azië en Afrika, zijn samengekomen om de transformatie te eisen van het economische- en handelsysteem door middel van een rechtvaardig en duurzaam covid-19 herstelbeleid. De ondertekenaars van de verklaring omvatten: World Fair Trade Organization (WFTO), Fairtrade, RIPESS, CIDSE, Act Alliance EU, The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM- Organics International), Social Economy Europe, Wellbeing Economy Alliance (WEALL), en de International Cooperatives Alliance (ICA), met de steun van de Fair Trade Advocacy Office (FTAO).

Opmerkingen van de ondertekenaars op het vrijgeven van de verklaring:

Roopa Mehta, voorzitter van de World Fair Trade Organization:

“Ingebed in de waarden en praktijken van Fair Trade ligt het potentieel om onze sociaal-economische structuren en systemen te transformeren. Fair Trade behandelt de huidige mondiale problemen van ongelijkheid, discriminatie, armoede en klimaatverandering. Het WFTO-lidmaatschap van Fair Trade-ondernemingen heeft zijn impact aangetoond bij het creëren van duurzaam levensonderhoud en het bewerkstelligen van sociale verandering. Deze ondernemingen plaatsen mens en planeet boven winst. Terwijl de economieën herstellen en zich inzetten om het ‘beter te herbouwen’, is het tijd dat Fair Trade-gemeenschap samenkomt en met een luide, gemeenschappelijke stem spreekt. Het is tijd dat we onze regeringen, beleidsmakers en andere invloedrijke spelers oproepen om het Fair Trade-bedrijfsmodel te erkennen als transformatief en het meest relevant voor onze tijd.”

Darío Soto Abril, CEO van Fairtrade Internationaal:

“De Covid-pandemie heeft de ongelijkheden in de wereldeconomie duidelijk aan het licht gebracht - een paar bedrijven hebben enorme winsten gemaakt, de gemiddelde mens lijdt en de meest kwetsbaren verliezen hun levensonderhoud en zelfs hun leven. Dit is het moment voor regeringen en bedrijven om inclusieve economieën op te bouwen die prioriteit geven aan mensenrechten en tegelijkertijd het milieu beschermen. We moeten onze collectieve wil inzetten voor het normaliseren van sociale rechtvaardigheid door markten te transformeren zodat ze eerlijker en duurzamer zijn, ook voor degenen die het voedsel van de wereld produceren.”

Judith Hitchman, bestuurslid van RIPESS Intercontinental:

“Politiek leiderschap in de meeste landen benadrukt dat de COVID-19-pandemie een tijdelijke situatie is; dat als een vaccin eenmaal is uitgerold, het leven weer normaal zal worden en dat de huidige globalisering iedereen welvaart zal brengen. We weten allemaal dat dit niet waar is. Het was verkeerd, en is nog steeds zo, dat speculanten geld verdienen door tegen ons voedsel in te zetten. De landbouw moet volledig uit de WTO worden verwijderd om dergelijke speculatie te voorkomen. Voedsel is geen handelswaar; het is een mensenrecht! "

Josianne Gauthier, secretaris-generaal van CIDSE:


“Bij ons herstel moeten we economische prioriteiten modelleren rond welzijn en een gezond milieu, volgens principes van solidariteit en sociale rechtvaardigheid in plaats van rond groei. Er kan geen gezonde economie zijn op een zieke planeet. "

Floris Faber, directeur van Act Alliance EU:

“De COVID-19-pandemie heeft de kwetsbaarheid in onze wereld en ons economisch systeem blootgelegd. We moeten herbouwen met als doel gelijkheid en rechtvaardigheid voor iedereen en ervoor zorgen dat niemand achterblijft. "

Juan Antonio Pedreño, voorzitter van Social Economy Europe:

“We leven midden in een gezondheids-, economische en sociale crisis, in deze situatie moeten we ons verenigen, allianties opbouwen en voor onze eigen zorgen. Samen, door middel van instrumenten als ondernemers- en associatiemodellen in de sociale economie, kunnen we elkaar beschermen, onze solidariteitsbanden versterken en onze samenlevingen en economieën op een betere manier opnieuw opbouwen. Ervoor zorgen dat onze economieën werken voor mens en planeet. Laten we ervoor zorgen dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen geen loze belofte zijn, laten we bouwen aan een betere toekomst. "

Michael Weatherhead van de Wellbeing Economy Alliance:

“Deze oproep tot een reset van de manier waarop de overheid samenwerkt met en het bedrijfsleven ondersteunt, komt op het juiste moment en is nodig. Dit moment biedt de overheid de kans om het bedrijfsleven te ondersteunen om een ​​belangrijke partner te zijn bij het verminderen van ongelijkheid, het aanpakken van de klimaatnoodsituatie en het geven van waardigheid aan miljoenen. "

C.K. Ganguly (Bablu), uitvoerend directeur van The Timbaktu Collective, lid van de raad van IFOAM - Organics International:

“We leven vandaag in een consumptiegedreven en ongelijke wereld - een wereld waarin de echte producenten, vooral de kleine producenten en arbeiders, naar de marge zijn gedegradeerd. In de loop der jaren hebben de broederschappen van biologische en eerlijke handel bij verschillende gelegenheden de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat de stemmen en zorgen van deze gemarginaliseerde volkeren worden gehoord, vooral in openbare en beleidsdialogen. Het is ook onze collectieve verantwoordelijkheid, als burgers van deze planeet, om deze volkeren in de marge in hun levensonderhoud te voorzien en te zorgen voor een betere toekomst voor iedereen. "

Bruno Roelants, directeur-generaal van de International Cooperative Alliance:

“We vieren twee jaar van het International Fair Trade Charter en willen onze toewijding herhalen om samen met de Fair Trade-beweging eerlijkere en duurzamere economieën voor iedereen op te bouwen. Het is tijd om collectief te reageren op de uitdagingen van onze tijd en zakelijke ecosystemen opnieuw vorm te geven om te werken aan het welzijn van mens en planeet. "

Bron