Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Ronde 1 van het positief WK (Werkomstandigheden)

Werken in Qatar

Als we het in de media over Qatar hebben, gaat het niet alleen over de voetbal maar ook over de mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Werken in temperaturen boven de 40 graden, werkdagen van meer dan 12 uur, het verbod op vakbonden en de vele doden die vielen tijdens de werken, waren elementen die in het nieuws naar voor kwamen en ons in een ethisch dilemma plaatsten: “is het wel goed/juist om naar de matchen te kijken?”.

Arbeidsomstandigheden in de wereld

Tijdens het Positieve WK gaan alle 32 landen in de eerste ronde in competitie met elkaar rond arbeidsomstandigheden. De landen die winnen gaan door naar de volgende ronde. Het wordt meteen duidelijk dat de ene wedstrijd makkelijker besloten zal worden dan de andere. Landen zoals Duitsland en Denemarken scoren zeer sterk, in tegenstelling tot de landen Ecuador, Iran, Zuid- Korea, Brazilië. Ons land scoort middelmatig op vlak van arbeidsomstandigheden 3 op 5 punten (in deze ranking is 1 op 5 het beste, en 5 op 5 het slechtste).
Wereldwijd bieden volgende 10 landen het minste bescherming voor arbeiders; Bangladesh, Belarus, Brazilië, Colombia, Egypte, Guatemala, Swaziland, Myanmar, de Filipijnen en Turkije.

Josue isai ramos figueroa qv B Yn Mu NJ9 A unsplash

Geschonden arbeidsrechten:

  • Bij 87 van de landen is het recht op staken geschonden.
  • Bij 79% van de landen is er een schending op het recht van collectieve onderhandelingen. Ze kunnen dus niet onderhandelen over een verhogingen van hun minimumloon.
  • In 77% van de landen hebben mensen niet het recht om een vakbond op te richten of om zich er bij aan te sluiten.
  • In 69 landen werden werknemers vastgehouden en gearresteerd. Dit wijst op een inbreuk tegen de burgerlijke vrijheden.
  • In 50 landen ondervinden arbeiders geweld tijdens het werk.
  • In 41% van de landen is er een verbod op vrijheid van meningsuiting en vergadering.
  • In de volgende 13 landen zijn vakbondsleden vermoord: Bangladesh, Colombia, Ecuador, Swaziland, Guatemala, Haïti, India, Irak, Italië, Lesotho, Myanmar, de Filippijnen en Zuid-Afrika.

Resultaten van de eerste ronde

De resultaten van de eerste ronden haalden we uit het rapport 2022 ITUC Global Rights Index. Hierin werden de landen in ranken gestopt van 1 tot 5, waarvan rang 1 betekent dat er sporadisch rechten van de arbeiders geschonden worden en rang 5 dat er een geen garantie is op rechten voor de arbeiders.

Banner voor op gentfairtrade

Een belangrijke kanttekening is dat er zich in de beter scorende landen ook problematische situaties voordoen; denk in België bijvoorbeeld maar aan POSTNL, Uber Eats, waar arbeiders de klok rond rijden en alleen betaald worden per job. Daarnaast zijn er meer en meer werkgevers die onderaannemers aanstellen in hun bedrijf waardoor ze geen controle (beweren te) hebben op de loon- en arbeidsvoorwaarden, of wordt er gewerkt met (schijn)zelfstandigen waardoor sociale bescherming omzeild wordt.

We zitten helaas in een neerwaartse spiraal van arbeidsrechten, ze staan overal onder druk en worden uitgehold


Hoe de eerste ronde van het Positieve WK te interpreteren?

Tijdens het Positieve Wereldkampioenschap worden telkens twee landen tegenover elkaar gezet. Het resultaat toont dus niet niet per se een land dat (zeer) goede arbeidsomstandigheden biedt, maar wel een land dat de beste arbeidsomstandigheden biedt van deze twee landen. Op deze manier voorkomen we dat één criterium allesbepalend wordt.

Wil je meer te weten komen over arbeidsomstandigheden in onze contreien? Bekijk dan zeker volgende Nederlandse info: