Toolbox Social Responsible Workwear

2018_Toolbox

De Stad Gent werkte een toolbox uit die handvaten biedt voor meer sociaal rechtvaardige aankopen, in de eerste plaats voor werkkledij.

Wereldwijd worden heel wat goederen verhandeld die niet altijd op een eerlijke manier geproduceerd worden of waarbij het productieproces onduidelijk is. Lokale besturen die werk willen maken van een duurzaam aankoopbeleid, kunnen voortaan ethische en sociale criteria opnemen in hun aanbestedingen voor bijvoorbeeld werkkledij. De VVSG en de Stad Gent ontwierpen daarvoor een toolbox die hen moet inspireren.

Interessant artikel? Vertel het voort!