Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Ontmoet de moedige vrouwen die zich verzetten tegen mijnbouw in Ecuador - Danila en Nathalia

Pexels pixabay 39553

“Wij brengen al veel schade toe aan ons huis dat aarde heet, door rijkdom, macht, comfort en luxe te kiezen in een wereld waarin wij slechts passagiers zijn. In plaats daarvan zouden we ons moeten afvragen wat morgen voor ons in petto heeft, wat we voor onze toekomstige generaties gaan achterlaten, waar we als mensheid naartoe gaan.

Ik denk dat het tijd is om sommige dingen te heroverwegen en ons te concentreren op wat echt belangrijk is.

Ik droom van een gebied met grote diversiteit waar de mensen in harmonie leven met de ons omringende natuur, waar de boeren de bossen respecteren en hun producten op biologische wijze blijven verbouwen, met verantwoord toerisme, met overvloedige rivieren en schoon water dat de zee bereikt.” ~ Danila Andagoya (Red de Jóvenes del Chocó Andino)

Je komt niet vaak mensen tegen die alles willen riskeren om voor hun idealen op te komen. Danila Andagoya en Nathalia Bonilla, twee activisten uit Ecuador, behoren tot die kleine groep mensen. Deze opmerkelijke vrouwen lopen voorop in de strijd tegen grootschalige mijnbouw in Ecuador, en werken onvermoeibaar aan de bescherming van hun gemeenschappen en het behoud van de megadiverse natuur in hun land.

We zijn dan ook opgetogen dat we hen mogen ontvangen in Gent. Deze twee inspirerende vrouwen vertellen hun persoonlijke ervaringen over hun strijd tegen de komst van mijnbouwprojecten rond de Ecuadoriaanse hoofdstad Quito. De enorme impact van deze grootschalige projecten, maar ook het recht op inspraak van de lokale bevolking staan centraal in hun verzet.

Wie zijn Danila en Nathalia

Danila is een actief lid van Red de Jóvenes del Chocó Andino (RJCA). In dat vrijwilligersnetwerk verenigden jongeren uit gemeenschappen in het Chocó Andino gebied zich om, zoals ze zelf zegt: “onze culturele rijkdom te verdedigen, te promoten en ons megadiverse grondgebied te beschermen”.

Nathalia Bonilla Cueva is een milieu- en mensenrechtenactiviste die sinds 2004 bij de Ecuadoriaanse milieubeschermingsorganisatie Acción Ecológica werkt. Ze werkt rond regenwoudbescherming en de rechten van diverse gemeenschappen die leven in bedreigde ecosystemen en leefgebieden. In die context focust ze ook op (illegale) mijnbouw en hoe die tegenover afro-Ecuadoraanse gemeenschappen een vorm van milieuracisme is.

Een beetje achtergrond

Ecuador is één van de landen die het toneel vormen voor een internationaal schaakspel. De grondstoffen die er ontgonnen kunnen worden, zijn belangrijk voor de elektronica die we dagdagelijks gebruiken, en zijn essentieel in het kader van de groene (energie- en mobiliteits)transitie. Bedrijven van overal in de wereld, vaak gerugsteund door overheden, proberen dus een hand te krijgen in de ontginning van die grondstoffen. Lokale gemeenschappen dragen de gevolgen van die grootschalige operaties, maar hebben er vaak geen zeg in.

Om die reden sloegen activisten in Ecuador en Vlaanderen de handen in elkaar. Samen leiden ze de strijd voor inspraak en -indien dat de wens is van lokale gemeenschappen- tegen deze mijnbouwactiviteiten. Die strijd verloopt via lezingen, protesten en maar ook door het gesprek aan te gaan met regeringen om te pleiten voor beleid dat echte duurzame ontwikkeling nastreeft.

In verschillende steden, waaronder Gent, is er een groeiende beweging van mensen die zich vragen stelt bij de manier waarop we vandaag de economie organiseren; de ongeremde consumptie van onder andere elektronica, de groene transitie, individuele elektrische mobiliteit... CATAPA, een Gentse organisatie die actief is rond de mijnbouwproblematiek in Latijns-Amerika, brengt de mensen uit deze Belgische beweging in contact de frontfiguren uit de strijd. Dat gebeurt tijdens de Sprekerstoer.

Sprekerstoer van 24 februari tot 9 maart

De Speakers Tour vindt plaats van 24 februari tot 9 maart. CATAPA verwelkomt twee milieu-frontverdedigers , Danila en Nathalia. Zij nemen deel aan netwerkevenementen met maatschappelijke organisaties, interviews met journalisten, lobby-evenementen op lokaal en EU-niveau en openbare bewustmakingsevenementen voor een klein en groot publiek in verschillende steden in België.

Dit bezoek maakt deel uit van hun Right to Say No-campagne. CATAPA is van mening dat gemeenschappen het recht hebben op inspraak wanneer (grootschalige) mijnbouwprojecten in hun leefomgeving gepland worden, en dat dit recht moet worden gerespecteerd en beschermd. Helaas wordt hen deze inspraak vaak ontzegd: lokale gemeenschappen worden niet geraadpleegd en hun beslissingen worden niet gerespecteerd. Bij protesten worden milieurechtenverdedigers bovendien vaak geïntimideerd en bedreigd.

Om die reden zetten we graag onze schouders onder het Gentse evenement 'Van Ecuador tot Gent: naar een wereld zonder mijnbouw'. Neem jij ook deel aan het event? Dan ontvangen we je graag op 3 maart in de Sint-Pietersabdij van 19.30 tot 22.00 uur.