Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Ronde 4 van het Positief WK (Gender Gap)

Genderkloof op het WK Qatar

Nathan dumlao CCK5pfz Tw DQ unsplash

Voor het eerst op een wereldkampioenschap was er een vrouwelijke scheidsrechter te zien. Stéphanie Frappart floot de wedstrijd Costa Rica tegen Duitsland. Dit was een grote verrassing door het gastland Qatar, waar vrouwen zowel wettelijk als sociaal niet hetzelfde statuut hebben als mannen.

De gender.. wat?

De genderkloof geeft het verschil aan tussen mannen en vrouwen binnen verschillende domeinen; economische participatie en kansen, het onderwijsniveau, gezondheid en overlevingskansen in de samenleving en politieke empowerment. De combinatie van de scores van de verschillende domeinen bepalen de genderkloof index.

De genderkloof nu

Samantha sophia r1 O Qf U Iw3ns unsplash

De wereldwijde genderkloof is volgens het Global Gender Gap Report in 2022 voor 68 procent gedicht. Aan het huidige tempo hebben we maar liefst 132 jaar nodig om volledige gender gelijkheid te bereiken.

In België zetten we wel grote stappen. Zo zou de loonkloof tussen mannen en vrouwen in België in 2020 bijna volledig verdwenen zijn. Een voltijds werkende man verdiend zo een 3837 euro bruto per maand, een voltijd werkende vrouw verdiende 3821 euro. Er is dus nog sprake van een kloof van 0.4 procent in het voordeel van de man. In Wallonië is het zelf omgekeerd, de gemiddelde man verdiende daar 3551 euro per jaar en de gemiddelde vrouw 3573 euro. Hier is de loonkloof dus 0.6 procent maar in het voordeel van de vrouw. Daarmee heeft België voor het eerst een gewest waar de vrouw gemiddeld meer verdiend dan de man. Een kanttekening is dat de gegevens komen uit de coronaperiode, dit heeft een grote invloed op de voltijdse tewerkstelling van vrouwen. Vrouwen hadden een grotere kans om binnen die periode terug te vallen op tijdelijke werkloosheid of noodgedwongen deeltijds te gaan werken. Het beeld is dus deels vertekend doordat het gaat over het loon van een voltijdse tewerkstelling.

Ook binnen de Global Gender Gap Report scoorde België verrassend goed en stond in de ranking maar liefst op de 14de plaats.


De halve finale

61

Voor de verwerking van het Positief WK hebben we de index scores van de 4 overblijvende landen met elkaar vergeleken. Deze gegevens konden we vinden in het rapport van de Global Gender Gap Report 2022. De score is gebaseerd op een punt van 0 tot 1. Hoogst scorende in de ranking voor ons WK is Costa Rica met een score van 0.796. Hierdoor winnen ze tegen Engeland, die een score hebben van 0.780. Voor de match van Uruguay tegen Kroatië is Uruguay de winnaar met een score van 0.711.