Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Nathalia Bonilla's strijd 'voor het leven, tegen mijnbouw'

Nathalia

Artikel door Alma De Walsche

Nathalia Bonilla is medewerkster van Acción Ecologica, een organisatie die in Ecuador haar sporen verdiend heeft in de bescherming van milieu en mensenrechten, vooral ten aanzien van inheemse gemeenschappen wiens habitat permanent bedreigd wordt. Acción Ecologica stond op de eerste lijn in de strijd tegen de olie-ontginning in het Ecuadoraanse Amazonewoud, voerde campagnes tegen de agro-industrie met grootschalig gebruik van pesticiden, tegen de monocultuur van de Afrikaanse Palm en de introductie van ggo’s. De jongste jaren focust de organisatie haar activiteiten steeds meer op het afremmen van grootschalige mijnbouwprojecten en de groeiende illegale mijnbouw.

In die context is Nathalia Bonilla actief betrokken bij de campagne “Quito vrij van mijnbouw”. Bedoeling is om heel de provincie Pichincha, waarin ook el Chocó Andino gelegen is, te vrijwaren van mijnbouw. Die campagne willen ze afsluiten met een referendum waarin ze aan de hele Ecuadoraanse bevolking de vraag voorleggen of ze achter dit idee staan van “neen tegen de mijnbouw”. De activisten verzamelden meer dan 200 000 handtekeningen die door de Nationale Kiesraad formeel goedgekeurd zijn. Nathalia: ‘We willen in het referendum in de eerste plaats focussen op “SI a la vida”, JA voor het leven, dat door de mijnbouw vernield wordt. We zien dat het bewustzijn van mensen over het belang van gezonde ecosystemen, van het behoud van waardevolle natuur, van bossen en proper water heel sterk toeneemt.’ Ook het concept van “rechten van de natuur”, ingeschreven in de Ecuadoraanse grondwet, wint aan kracht. Rivieren, meren, ecosystemen, zeldzame plant- en diersoorten hebben recht van bestaan en wanneer dat bestaan bedreigd is, kan men hun verdediging opeisen in een rechtszaak.

De volksraadpleging, als mechanisme voor directe democratie, is eveneens voorzien in de Ecuadoraanse grondwet en is bindend. Nathalia: ‘Maar ook als de bevolking zich uitspreekt tegen de mijnbouw, is het nog een lange weg om alert te zijn en de uitvoering daarvan te bewaken. Er zijn immers hoge economische belangen in het spel, wat maakt dat de uitvoering van de wet niet altijd evident is.’

Mijnbouw is in Ecuador de jongste tijd uitgegroeid tot een nationaal thema dat zowel voor de regering als voor de milieu- en mensenrechtenactivisten hoog op de agenda staat. De goudprijs staat momenteel erg hoog en president Guillermo Lasso wil mijnbouw als een van de economische prioriteiten ontwikkelen. Recent nog vaardigde Lasso een aantal decreten uit die het toelaten de mijnsites te militariseren. Mensen die de bossen, het water, het landschap en de gemeenschappen verdedigen, worden gecriminaliseerd terwijl men de erg vervuilende illegale mijnbouw laat betijen.

Recent nog schonk het parlement amnestie aan 280 milieuactivisten tegen wie een of andere vorm van aanklacht liep maar enkele maanden later waren er opnieuw 200 anderen die door mijnbedrijven zijn aangeklaagd omwille van hun activiteiten tegen de mijnbouw.

Tijdens de sprekerstoer van Catapa wil Nathalia vooral wijzen op het feit dat toenemende consumptie ook steeds meer grondstoffen en energie vraagt. En die groeiende vraag is meteen merkbaar in de lokale gemeenschappen. Nathalia: ‘Er is nood aan een beleid dat daar de rem op zet.’ En verder is het van belang wereldwijde solidariteit te ontwikkelen om deze ene planeet die we samen delen, te vrijwaren voor de toekomstige generaties.

Catapa organiseert ook dit jaar weer een sprekerstoer, van 24 februari tot 9 maart. Gastsprekers zijn Danila Andagoya van het jongerennetwerk Red de Jóvenes del Chocó Andino en Nathalia Bonilla Cueva van Acción Ecológica. Beide komen uit Ecuador, waar heel wat beweegt op het anti-mijnbouwfront.

Met Gent Fair Trade we onze schouders onder het Gentse evenement 'Van Ecuador tot Gent: naar een wereld zonder mijnbouw'. Neem jij ook graag deel aan het event? Dan ontvangen we je graag op 3 maart in de Sint-Pietersabdij van 19.30 tot 22.00 uur.

Danila RJCA

Ontmoet ook Danila Andagoya, vertegenwoordiger van het jongerennetwerk 'Red de Jóvenes del Chocó Andino'.

Jongeren in Ecuador kiezen resoluut voor duurzaamheid op lange termijn, in plaats van de korte termijn-winsten die mijnbouw kunnen genereren.

Lees hier het gesprek van Alma De Walsche met Danila...