Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Danila Andagoya: Jongeren kiezen voor duurzaamheid op lange termijn

Danila RJCA

Danila Andagoya (29) woont in het noordwesten van de provincie Pichincha. De regio is gekend als el Chocó Andino, een natuurgebied door de Unesco erkend als werelderfgoed om zijn uitzonderlijk rijke biodiversiteit en een bron van leven voor de hele omgeving. Het gebied zorgt voor de watervoorziening van de naburige steden, inclusief de hoofdstad Quito, en voor de bevoorrading van irrigatiewater voor de landbouw. Het is een schatkamer van biodiversiteit en ideaal voor de teelt van koffie, cacao, suikerriet, tropische vruchten en bloemen. Veeteelt voor melkproductie is een belangrijke bron van inkomsten voor de inwoners, die voor 90 procent van de landbouw leven en dat inkomen aanvullen met toerisme. De inheemse bossen in deze groene regio (14 000 ha) absorberen tot 250 ton CO2 per ha en zorgen zo voor zuivere lucht. Uitgerekend in deze regio heeft de regering concessies uitgeschreven voor verschillende grootschalige mijnprojecten voor de extractie van goud, zilver en koper, projecten die onherstelbare schade zouden aanrichten voor mens en milieu. De bewoners willen geen mijnbouw en daarom hebben ze zich met verschillende gemeenten verenigd in een beweging tegen de mijnbouw.

Danila Andagoya (29) is lid van het Jongerennetwerk van de Andes-Chocó (Red de Jóvenes del Chocó Andino) dat deel uitmaakt van die bredere beweging. ‘Het is wel erg tegenstrijdig van de regering om een gebied te laten erkennen als werelderfgoed en het vervolgens in concessie te geven aan mijnbedrijven,’ oppert Danila. Met de campagne die ze hebben opgezet, willen ze op de eerste plaats informeren en sensibiliseren. Danila: ‘De mensen hier wonen erg verspreid en zijn niet altijd goed geïnformeerd.’ Samen met de inwoners willen ze ook bouwen aan alternatieven voor de ontginningseconomie. Danila: ‘Wij willen er ook op wijzen dat het heel goed mogelijk is om te leven van alles wat de natuur geeft op voorwaarde dat we die natuur respecteren en er zorgzaam mee omgaan. Deze streek is zeer geschikt voor duurzame landbouw of boslandbouw.’ Danila zelf verbouwt samen met haar familie koffie. Waar er illegaal ontbost is, willen deze jongeren herbebossen. Ook agro-toerisme biedt heel wat mogelijkheden voor de inwoners.

Haar engagement als activiste is gegroeid doorheen de jaren. ‘Ik ben hier in deze streek geboren en zie hoeveel er al verloren gegaan is aan vlinders en insecten. De rivier is vervuild door de industrieën in de rand van Quito, je bent bang om nog water uit de rivier te drinken. Stroomopwaarts worden giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt die zich in de omgeving verspreiden. Er is illegale houtkap en op meerdere plaatsen ook illegale goudontginning. Maar de overheid grijpt niet in. Ook daar willen wij ruchtbaarheid aan geven.’

Al te vaak wordt mijnbouw gelijk gesteld aan ontwikkeling. Danila en de Jongerenbeweging zien dat anders. Danila: ‘Mijnbouw levert inkomsten gedurende een zekere periode, maar maakt de regio onleefbaar door vervuiling en dwingt mensen om te verhuizen. Wij willen ervoor zorgen dat deze territoria ook nog vruchten opleveren aan de volgende generaties. We moeten opnieuw leren samenleven met de natuur in plaats van de natuur te vernielen. En beseffen dat wij, mensen, deel zijn van die levende natuur. Zonder de natuur is er ook voor ons geen leven.’ Dat is ook haar boodschap voor België. ‘We zijn op een punt gekomen dat we de krachten moeten bundelen om de vernieling van de natuur te stoppen en een nieuw economisch model te ontwikkelen,’ vindt Danila. ‘Wij weten dat er in Europa ook heel wat gebeurt op het vlak van milieu. Maar waar het op aankomt is dat we als mens een andere relatie opbouwen met de natuur. Zo’n weg is niet verenigbaar met het consumentisme van vandaag. Heel vaak kopen we allerlei spullen zonder stil te staan bij de schade ervan aan het milieu. De natuur is het fundament van ons bestaan.’

Catapa organiseert ook dit jaar weer een sprekerstoer, van 24 februari tot 9 maart. Gastsprekers zijn Danila Andagoya van het jongerennetwerk Red de Jóvenes del Chocó Andino en Nathalia Bonilla Cueva van Acción Ecológica. Beide komen uit Ecuador, waar heel wat beweegt op het anti-mijnbouwfront.

Met Gent Fair Trade we onze schouders onder het Gentse evenement 'Van Ecuador tot Gent: naar een wereld zonder mijnbouw'. Neem jij ook graag deel aan het event? Dan ontvangen we je graag op 3 maart in de Sint-Pietersabdij van 19.30 tot 22.00 uur.