Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

31 mei eindigt het Bangladesh-akkoord. Hoe moet het nu verder?

2019 FR Rana Plaza Never Again

Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza-gebouw in. Daarbij kwamen zeker 1134 mensen om het leven en vielen duizenden gewonden. Enkele weken later ondertekenden merken en retailers een akkoord met internationale en lokale vakbonden. Hierin werden afspraken vastgelegd over controle van de brand- en gebouwveiligheid van kledingfabrieken. 1.600 van de in totaal 4.000 à 5.000 textielfabrieken in Bangladesh sloten zich aan bij het zogenaamde Bangladesh-akkoord. Met het einde van dit akkoord in zicht maken vakbonden en ngo's zich zorgen over de bescherming van de miljoenen kledingarbeiders in het land.

Het Bangladesh-akkoord is één van belangrijkste tools die bestaan om textielarbeiders te beschermen. De Schone Kleren Campagne schrijft erovser: "Het staat vast dat het akkoord het meest succesvolle veiligheidsprogramma in de hedendaagse geschiedenis van de toeleveringsketens voor kleding is geweest. Het veiligheidsakkoord zorgt voor een uitgebreid programma van onafhankelijke en transparante fabrieksinspecties, verbetering van onveilige werkplekken en trainingen aan kledingarbeiders over veiligheid en gezondheid."

Een belangrijke succesfactor van het akkoord is de juridisch afdwingbaarheid ervan. Het is een bindend akkoord, dat toelaat om merken, retailers en bedrijven die onvoldoende acties ondernemen, te straffen.

De arbeidsomstandigheden van schatting 2 miljoen textielarbeiders werden verbeterd door het toedoen van het akkoord.

Het nakende einde van het Bangladesh-akkoord baart vakbonden en ngo's dan ook zorgen. De Schone kleren Campagne, samen met Maquila Solidarity Network, Worker Rights Consortium en International Labor Rights Forum onderzochten de actuele toestand in Bangladesh, en stellen: "ondanks de buitengewone vooruitgang blijven er dodelijke veiligheidsrisico's bestaan in een aanzienlijk aantal fabrieken die produceren voor merken die het akkoord ondertekenden".

Unfinished Business April 2021

In hun rapport Unfinished Business: Outstanding safety hazards at garment factories show that the Accord must be extended and expanded concluderen ze dan ook dat:

  • de omstandigheden van fabrieken met onopgeloste veiligheidsproblemen erger zullen worden wanneer het Akkoord niet verlengd en uitgebreid wordt;
  • vrijwillige initiatieven het veiligheidsprogramma van het Akkoord zullen vervangen, waardoor bedrijven geen verantwoording meer hoeven af te leggen;
  • en dat het falen van merken om het akkoord te verlengen en uit te breiden, de vooruitgang in andere kledingproducerende landen zal belemmeren.

Wat kan jij doen?

Vandaag stoppen met het programma lijkt een grote vergissing. Jij kan kan mee druk zetten op merken en hen overtuigen om een nieuw internationaal akkoord te ondertekenen via de Rana Plaza Never Again-website.

De komende weken zullen we dus extra aandacht hebben voor de initiatieven van de Schone Kleren Campagne (de belangrijkste drukkingsorganisatie in België rond dit thema).

Lees hier meer over de risico's van het nakende einde van het Bangladesh-akkoord.

Lees hier meer over het Bangladesh-akkoord.