Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Koffie en klimaatcrisis centraal tijdens Week van de Fair Trade

Wvd FT 2022 banner website

De Week van de Fair Trade zet eerlijke handel in de kijker, en dat overal in België.

Eerlijke handel, dat betekent dat...

  • ...er eerlijke prijzen worden betaald voor de producten die verkocht worden (ook door tussen- en groothandelaars);
  • ...er rechtvaardige lonen worden uitbetaald aan iedereen die betrokken is bij de productie, de verwerking, het transport, etc. van elk product;
  • ...elke betrokken persoon waardige werkomstandigheden kent;
  • ...er zorg wordt gedragen voor de natuur en het milieu, doorheen de volledige productieketen.

Wat is de link tussen koffie en klimaatverandering?

Fazenda Da Lagoa monocultuur koffie wikicomons

Courante koffieproductie is een ramp voor de planeet. Onduurzame landbouwpraktijken (zoals monocultuur) zorgen ervoor dat landbouwgronden snel uitgeput raken. Boeren moeten zich hierdoor steeds blijven verplaatsen. Helaas worden nieuwe landbouwgronden vaak gecreëerd door bossen te kappen en hout te verbranden zodat grondstoffen in de aarde terecht komen. Hierbij komt veel CO2 vrij.

Foto: Knase (Monocultuur koffieplantage in Brazilië. Wikimedia Commons)

2019 artikel koffie

De telers van ons 'kopje troost' verdienen bovendien geen leefbaar loon aan de kweek van de koffiebonen. Investeren of plannen op lange termijn zitten er niet in, het is overleven op korte termijn. Er zijn geen marges om te investeren in duurzame praktijken.

Bovendien is de koffiemarkt zeer onstabiel. De prijs die de boer.inn.en krijgen voor hun koffiebonen verandert constant. Ook dat maakt het onmogelijk om op lange termijn te gaan plannen.

Dit zorgt er niet enkel voor dat onduurzame, klimaatonvriendelijke landbouwpraktijken in stand worden gehouden, maar het zorgt er ook voor dat kinderen van koffieboeren het platteland ontvluchten. Het beroep van koffieboer is met uitsterven bedreigd.

Koffie als klimaatredder

Koffieman

Nochtans kan koffie een klimaatheld zijn. Via duurzame landbouwpraktijken, zoals agroforestry, neemt een koffieplantage meer CO2 uit de lucht dan ze uitstoot.

Via Fair Trade-initiatieven worden boeren ondersteund om over te schakelen naar deze duurzame manieren van kweken. Er zijn proefprojecten van Oxfam, maar ook de Fairtradepremie geeft boerencoöperaties (dat zijn samenwerkingsverbanden tussen boeren) de ruimte om te gaan investeren.

Bovendien is het hele Fair Trade-principe gebaseerd op partnerschappen op lange termijn. Als er een samenwerking wordt opgezet, kan de boer erop vertrouwen dat die een vooraf afgesproken prijs ontvangt voor dienst koffiebonen.

Op die manier wordt de koffieboer.in een klimaatpionier, en is jouw kopje energie in de ochtend meteen een positieve bijdrage in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Wil jij jouw stem gebruiken voor eerlijke koffie?

Teken dan de klimaatpetitie van Oxfam, of geeuw mee met Fair Trade Belgium