Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Stop hongerlonen: baanbrekend wetsvoorstel leidt de weg

The Circle NGO

Een baanbrekend wetsvoorstel van The Circle, een internationaal netwerk van vrouwen opgericht door singer-songwriter en activiste Annie Lennox, moet een eind maken aan de hongerlonen in de toeleveringsketen van de kledingsector.

The Circle publiceerde zijn nieuwste rapport: Fashion Focus - A Proposal for New EU Legislation on a Living Wage, waarin wordt opgeroepen tot EU-regelgeving die er specifiek op gericht is om leefbare lonen de standaard te maken.

Terwijl de mode-industrie te recupereren van de wereldwijde pandemie, stelt Jessica Simor, expert op het gebied van eerlijke beloning en mensenrechten in de mode, en auteur van het rapport, dat we een einde moeten maken aan het onrecht dat miljoenen kledingarbeiders wordt aangedaan. 80 % van hen zijn vrouwen, die bij de laagste lonen in de wereld verdienen.

Simor J COMP BW Ind Memb2

Jessica Simor: “De minimumlonen in kledingproducerende landen liggen ver onder de lonen die nodig zijn om te voorzien in een fatsoenlijk basisleven. Er is wetgeving nodig om structurele tekortkomingen op de markt aan te pakken, waaraan niet alleen kan worden voldaan door middel van due diligence-statements of vrijwillige overeenkomsten. Als we het beschermen van de mensenrechten en het bevorderen van duurzame ontwikkeling serieus willen nemen, kunnen werknemers niet langer loon ontvangen dat alleen maar armoede in stand houdt. Een loon moet voldoende zijn om een fatsoenlijk basisleven te garanderen en het vooruitzicht van verandering mogelijk te maken. "

De voorgestelde EU-wetgeving heeft twee doelen: door zich te richten op de aankooppraktijken van importeurs en detailhandelaren in de EU, wordt gestreefd naar een geleidelijke verhoging van de wettelijke minimumlonen in kledingproducerende landen. Ten tweede is het bedoeld om fabrieken aan te moedigen hun praktijken te veranderen en hun werknemers aanzienlijk meer te betalen dan het wettelijk minimumloon.

Coverfoto: Marcel Crozet / ILO