Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Fair pay for clean clothes, in Duitsland maken ze er werk van

Duitsland pexels ingo joseph 109629

Het kabinet van bondskanselier Angela Merkel heeft plannen gesteund om een nieuwe wet in te voeren die bedrijven wettelijk verantwoordelijk zou maken voor mensenrechten en milieukwesties in hun wereldwijde toeleveringsketens.

Bedrijven zijn niet automatisch aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen, maar ngo's en vakbonden kunnen namens buitenlandse werknemers rechtszaken aanspannen tegen Duitse bedrijven.

Fair Pay for Clean Clothes

Gent FF 2736

De vraag om zo'n wet, is een jarenlang strijdpunt van de Fair Trade-beweging. In oktober voerden we nog actie voor zo'n wet in België. Samen met een Oxfam Wereldwinkels in Kortrijk en Gent, Howest, Gent Fair Trade, Universiteit Gent, WSM, Schone Kleren Campagne en Maria’s Corner doorkruisten we het land met een mobiele sweatshop:


“Het leeuwendeel van de kleding die we kopen, wordt geproduceerd in erbarmelijke toestanden. Los van het gebrek aan een degelijk inkomen zijn intimidatie en discriminatie op de werkvloer geen uitzondering, zijn veel werkplekken onveilig verklaard, worden geluidsnormen met de voeten getreden en wordt kinderarbeid getolereerd. Kledingarbeid(st)ers kunnen deze wanpraktijken moeilijk aankaarten want de vakbondsvrijheid staat onder druk. Lastige vragen worden liever vermeden of worden bekocht met een ontslag. De wantoestanden vinden ver van ons bed plaats, en zijn - mede door gebrekkige communicatie van de kledingmerken - veelal onzichtbaar voor de consument. Met dit textielatelier willen we het onrecht dat miljoenen kledingarbeiders treft, aankaarten”

Gent FF 2831

“We eisen een leefbaar inkomen, transparantie en zorgplicht in de kledingsector, zodat we in de toekomst met een gerust hart kunnen shoppen,” concluderen de organisatoren. “Om tot een leefbaar inkomen voor kledingarbeidsters te komen, is nog een lange weg te gaan. We vragen dat kledingmerken transparant zijn over waar en in welke omstandigheden zij hun kleding laten produceren. Geen enkele consument wil dat zijn kleren in mensonwaardige omstandigheden worden gemaakt. Die transparantie moet leiden tot hogere lonen. Ons uiteindelijk doel is een algemene zorgplicht: een wet die bepaalt dat bedrijven al het mogelijke moeten doen om de mensenrechten - zoals een leefbaar loon - in hun toeleveringsketen te garanderen. Zo worden bedrijven verplicht om schendingen van mensenrechten in hun keten aan te kaarten. Op die manier kunnen consumenten en overheden ook bedrijven aanklagen wanneer misbruiken worden vastgesteld.”

Lees het artikel rond het mobiel textielatelier hier