Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Gentse Feesten gaan fair: eetstanden die fair trade gebruiken krijgen korting

474069 52239784283 5b27215dd9 c aeebf1 original 1680087139

[Perstbericht Stad Gent]

De eetstanden op de Gentse Feesten worden geveild op donderdag 4 mei 2023 om 10 uur. Er worden deze keer meer eetstanden in een cluster geveild, en de gunning is voor drie feestedities. Standhouders die werken met bio- of fairtradeproducten kunnen een korting krijgen.

De veiling van de eetstanden op de Gentse Feesten vindt plaats op donderdag 4 mei om 10 uur. Het aantal clusters wordt uitgebreid van twee naar drie. De hoeveelheid eetstanden binnen de clusters waar met herbruikbaar cateringmateriaal en een waarborgsysteem wordt gewerkt, stijgt van twaalf naar vijftien.

De eetstanden worden meteen ook voor drie jaar gegund. Zo kunnen kandidaat-standhouders aan risicospreiding doen en eventuele investeringen over meerdere jaren afschrijven. Standhouders die voor een deel gebruikmaken van bio- of fairtradeproducten, kunnen een korting krijgen van vijf procent op hun bod. Wie beide combineert, krijgt een korting van tien procent.

Drie clusters

De cluster Belfortstraat – Beverhoutplein – Vlasmarkt – Bij Sint-Jacobs wordt ontdubbeld naar een cluster Stadhuis – Gouden Leeuwplein – Belfortstraat, goed voor zeven eetstanden en een cluster Vlasmarkt – Bij Sint-Jacobs – Beverhoutplein, goed voor zes eetstanden. De Kouter, waar het festival Boomtown plaatsvindt, vormt ook een cluster met twee eetstanden.

Naast de clusters worden er dertien individuele eetstanden geveild waarvan drie op de Korenmarkt, drie op het François Laurentplein, drie in de Bibliotheekstraat, twee in het Baudelohof en twee op het Sint-Baafsplein.

De verhouding tussen vlees en veggie/vegan blijft ongewijzigd. Concreet zijn er dertien eetstanden met een veggie of vegan aanbod, dertien die vlees kunnen verkopen en twee waar er gebak verkocht wordt.

"Na een geslaagde editie in 2022 behouden we het divers aanbod: vlees, veggie en vegan. We gaan verder met fair trade en meer herbruikbaar servies voor minder afval.", aldus Bram Van Braeckevelt, schepen van Feesten

Alle eetstanden worden geveild op donderdag 4 mei om 10 uur. Kandidaat-standhouders moeten zich ten laatste op donderdag 27 april om 12 uur registreren bij de gerechtsdeurwaarder. De proefveiling vindt plaats op dinsdag 2 mei om 10 uur.