Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

Stad Gent engageert zich voor een fair en circulair ICT aankoop- en verwerkingsbeleid

De Week van de Fair Trade is nog niet begonnen, maar toch doet het stadsbestuur al een opmerkelijke bekendmaking. De stad engageert zich als pilootorganisatie binnen Fair ICT Flanders. Dit betekent dat het de komende jaren concrete stappen zal ondernemen om tot een fair en/of circulair ICT aankoop- en verwerkingsbeleid te komen binnen de organisatie.

2020 Fair ICT Flanders

Fair ICT Flanders

Het produceren van ICT zoals smartphones, computers en laptops heeft een erg grote impact op mens en milieu. De ontginning van metalen en mineralen nodig voor de productie van deze producten, gaat vaak gepaard met mensenrechtenschendingen en ecologische destructie, de assemblage van laptops en smartphones gebeurt in lageloonfabrieken waar arbeidsrechten niet gerespecteerd worden, en het ontwerp van ICT is niet gericht op hergebruik van de onderdelen, waardoor die dus meestal geen tweede leven krijgen.

Daarom startte Gentse organisatie CATAPA, samen met Bond Beter Leefmilieu en Ondernemers voor ondernemers met het project Fair ICT Flanders. Ze ondersteunen Vlaamse organisaties die ICT hardware aankopen, om hun aankoopbeleid en het gebruik van ICT toestellen binnen hun organisatie te 'verduurzamen'. Een duurzaam ICT aankoop- en gebruiksbeleid kan een belangrijke hefboom zijn tot een ICT - keten waarin mensenrechten en milieu gerespecteerd worden.

Fair ICT in de Stad Gent

190910 oxfam fairtradegemeenten uitreiking sintpietersabdij gent tomverbruggen 09 1000pix 72dpi

Als pilootorganisatie engageert de stad zich om de komende jaren om het ICT aankoopbeleid van Stad Gent te verduurzamen. Dit zal ze doen door bij de aankoop te kiezen voor het meest ethische en ecologische product op de markt, en door te werken rond levensduurverlenging van de aangekochte ICT-producten. Gent zal zo haar koopkracht gaan gebruiken om de problematische ICT-keten meer fair en duurzaam te maken.

Deze bekendmaking valt niet geheel uit de lucht. Het past immers volledig in de visie die schepen Tine Heyse voorop stelde in haar beleidsnota Internationale Solidariteit: "Als titeldragend Europese hoofdstad van eerlijke handel willen we consumenten verder sensibiliseren op het vlak van eerlijke voeding, ethische kledij en faire ICT. Ook de stad zelf is aankoper. We zetten binnen de eigen werking verdere stappen naar een nog eerlijker aankoopbeleid, samen met schepen Storms en schepen Bracke. In onze rol als relatief grote aankoper hebben we als lokaal bestuur impact op producenten en de transitie naar duurzame en eerlijke handel. We willen onze Europese koppositie op vlak van eerlijke handel versterken."

Wordt ongetwijfeld vervolgd