Nieuws

Blijf op de hoogte van de activiteiten, initiatieven en andere nieuwtjes van Gent Fair Trade.

75 jaar Mensenrechten (UVRM)

75 HR general

Op 10 december 1948 namen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) aan. De Universele Verklaring bevat een reeks fundamentele rechten en vrijheden die aan alle mensen worden gegarandeerd, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, nationale of etnische afkomst, huidskleur, godsdienst, taal of enige andere status.

De Internationale Inter- en Transdisciplinaire Conferentie zal bijzondere nadruk leggen op het verlaten van onze comfort- of gewoontezones en het creëren van ruimtes om te debatteren en te leren vanuit verschillende perspectieven. We nodigen bijdragen uit van wetenschappers, praktijkmensen, beleidsmakers en kunstenaars die grenzen overschrijden of bereid zijn grenzen te overschrijden en bruggen te slaan tussen academische disciplines, theorie en praktijk, en politieke actie en artistiek engagement. Activisten, beleidsmakers, kunstenaars en studenten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen naast zowel opkomende als gevestigde academici.

Ontdek hieronder al onze activiteiten tijdens en parallel aan de conferentie, die officieel loopt van 6 tot en met 8 december in Gent.

De conferentie is een initiatief van het Human Rights Research Network (HRRN).

75 vrijkaarten voor het mensenrechtencongres van de Universiteit Gent - 6 tot 8/12

75 Gentenaars kunnen gratis deelnemen aan het internationale mensenrechtencongres van het mensenrechten onderzoeknetwerk van de Ugent, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tijdens deze conferentie zal de Universiteit Gent de balans opmaken en vooruitkijken, en zich resoluut engageren met mensenrechten in hun veelvuldige hedendaagse dimensies.

De conferentie legt speciale nadruk op het verlaten van onze comfort- of gewoontezones en het creëren van ruimtes om te debatteren en te leren vanuit verschillende perspectieven. Ze nodigen bijdragen uit van wetenschappers, praktijkmensen, beleidsmakers en kunstenaars die grenzen overschrijden of bereid zijn grenzen te overschrijden en bruggen te slaan tussen academische disciplines, theorie en praktijk, en politieke actie en artistiek engagement. Activisten, beleidsmakers, kunstenaars en studenten worden van harte uitgenodigd om deel te nemen naast zowel opkomende als gevestigde academici.

Hier kan je het volledige programma raadplegen.

Via deze link kan je je inschrijven voor (delen van) het programma.

Drie gegidste wandelingen op woensdag 6/12

Decolonial Walk door Labo vzw

In samenwerking met Labo vzw organiseert HRRN een dekoloniale wandeltocht door Gent. Tijdens deze wandeling van drie uur ontdek en denk je na over de vergeten verhalen die schuilgaan achter straatnamen, gebouwen en monumenten rondom Gent. Vaak gaat het om namen van Belgische politieke en industriële prominenten die hun macht en rijkdom met behulp van de kolonie versterkten.

Decolonial Walk vindt plaats om 13u30 aan de ingang van bibliotheek De Krook (Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent).

Dit event is een samenwerking van Stad Gent, Oxfam Wereldwinkel Gent, Labo vzw en UGent Human Rights Research Network (HRRN)

Meer info...

Fair Trade wandeltocht

Stad Gent organiseert een Fair Trade wandeling. Deze wandeltocht neemt jullie mee in het Gents verhaal over handel en rechten.

De Fair Trade Walk begint om 13u30 aan UGent campus Aula (aan de trap), Voldersstraat.

Dit event is een samenwerking van Stad Gent, Oxfam Wereldwinkel Gent en UGent Human Rights Research Network (HRRN)

Meer info...

Mensenrechtenwandeling door Gent

Amnesty International organiseert, in samenwerking met Amsab-ISG, een wandeling door Gent. Tijdens de wandeling zijn er verschillende sprekers die meer vertellen over monumenten en bijzondere plaatsen of symbolen voor mensenrechten en het belang ervan.

De Mensenrechtenwandeling start aan de Kouter om 14u00 aan het kunstwerk Mystic Leaves.

Organisatoren: Amnesty International Gent, Amsab Instituut voor Sociale Geschiedenis en UGent Human Rights Research Network (HRRN)

Meer info...

Registreren is gratis, maar verplicht!
Schrijf je in voor de wandelingen via deze link.

Activiteiten i.h.k.v. mensenrechten door MSK Gent - 6/12

Veel kunstwerken uit de collectie van het MSK getuigen van de donkere kant uit ons verleden: barbaarse handelingen, ongerechtigheden, oorlogen en ongelijkheid op basis van ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Op woensdag 6 december staan een aantal gidsen in onze vaste collectie opgesteld om deze thema’s bespreekbaar te maken n.a.v. het 75-jarig bestaan van de Universele Rechten van de Mens. Folteringen, martelingen, religieuze vervolgingen, slavernij, uithuiszettingen, rechtspraak, ongezonde levensomstandigheden en gebrek aan onderwijs zijn thema’s die aan bod kunnen komen bij werken van oude meesters en 19de eeuwse schilders en beeldhouwers.

Internationale Mensenrechtendag: Schrijfmarathon - 10/12

Op zondag 10 december organiseert MSK een schrijfmarathon van Amnesty International. In de hemicyclus is er plaats voor 75 bezoekers die een brief willen schrijven voor mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of om wie ze zijn. We willen graag aan het einde van de dag 750 brieven sturen naar koningen, ministers en presidenten met de vraag een einde te maken aan onrecht. Deze internationale actie levert elk jaar succes op. Activisten komen vrij, discriminatie stopt, daders worden berecht.

MSK Allegorie van het Schepengerecht
The Nearest Beach

Theatervoorstelling: 'The Nearest Beach' - 7/12

Zet jij je in voor vluchtelingen? Of heb je je de voorbije jaren ingezet voor mensen op de vlucht? Dan bedanken we jouw graag met een exclusieve theatervoorstelling.

The Nearest Beach is het resultaat van een participatief theaterproject waarin gedurende twee maanden negen Oekraïense studenten op woensdagavonden elkaar ontmoetten in een repetitieruimte.

Onder begeleiding van een team van de Belgische en Oekraïense theatermakers Nele Vereecken en Roza Sarkisian, maakten ze scènes en beelden, die zich, bewust van een verleden, afspelen in het heden met een blik op de toekomst.

De voorstelling wordt vertoond in het Engels en Oekraïens.
Na de voorstelling is er nog een interview en een Q&A door Eva Brems met de regisseurs, dramaturg en de acteurs.

Meer info...

Documentaire: 'De jongens van Vila Cruzeiro' - 8/12

Vila Cruzeiro is één van de meest beruchte sloppenwijken van Rio de Janeiro. Mensen leven er in armoede, te midden van een drugsoorlog. Na het aantreden van de extreem-rechtse president Jair Bolsonaro zijn er veel meer schietpartijen tussen de politie en trafikanten. Het geweld in de wijken neemt alleen maar toe. Kinderen zijn daar het grootste slachtoffer van. Fabienne Haerinck en Roel Nollet brengen de wijk in beeld door de ogen van de kinderen die er wonen en onderzoeken de zin en onzin van de ‘War on Drugs’.

'De jongens van Vila Cruzeiro' is een beklijvend portret van mensen die amper de kans krijgen om hun verhaal te doen. Voor de meeste journalisten is het onmogelijk om de wijken binnen te komen. Ook in Vlaanderen wordt -op kleinere schaal- een war on drugs gevoerd. In deze film onderzoeken de makers waar zo'n doorgedreven beleid toe kan leiden en wat we daaruit kunnen leren.

Na de film gaan we in gesprek met een panel over de thema's die in de documentaire aan bod komen, maar dan toegepast op de Europese, Vlaamse en Gentse context.

Tickets en meer informatie via deze link.

Poster v6 nl

---------------------------------------

Deze activiteit is een deel van 75 uur rond mensenrechten, een activiteitenreeks in het kader van de 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Deze activiteitenreeks is een samenwerking van Stad Gent, Oxfam Wereldwinkel Gent, UGent Human Rights Research Network (HRRN), Avansa Regio Gent, Labo vzw, Amnesty International, Amsab Instituut voor Sociale Geschiedenis en UGent en het MSK.